Renovering af AAB afd. 50

DOMUS har udarbejdet helhedsplan for AAB afd. 50 og har været arkitekt og totalrådgiver for projekteringen af byggeriet, som omhandler forbedringer af indeklima og energirenovering ved efterisolering af facader, ny facadebeklædning og nye altaner, boligsammenlægninger, renovering af fælleshus og udearealer samt nye køkkener og badeværelser.

Bebyggelsen er opført i 1968-1970 og fremstod før helhedsplanen med de oprindelige store, gule teglstensfacader. Teglstensfacaderne var det bærende arkitektoniske element i bebyggelsen, men stod helt uden isolering og med alvorlige kuldebroer.

Energirenoveringens fokus har være at give bebyggelsen et energi- og komfortmæssigt løft og samtidig bibeholde og genfortolke teglstenens uomtvistelige kvaliteter. Dette både i den store skala og i det nære, som primært opleves fra altanerne hvor teglstenens kvaliteter værdsættes i det daglige, såvel æstetisk som i kraft af stenens funktionelle og vedligeholdelsesvenlige robusthed.

Renoveringen havde særligt fokus på dagslys. Vinduesåbningerne blev designet med rammer i smi, så dagslysforholdene blev bevaret, selvom facaden blev efterisoleret udvendigt. De nye altaner blev designet med store vinduespartier så der blev skabt gode opholdskvaliteter og lysforhold i boligerne.

Bebyggelsens indeklima har fået et markant løft gennem etablering af balanceret ventilation med varmegenvinding. 

Renoveringen er gennemført uden genhusning, med nøje planlægning af byggelogistik og koordinering af beboerinformation.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / Arbejdernes Andels-Boligforening

Projektets adresse / Sjælør Boulevard 111, 2500 Valby

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Orbicon

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Projektstade / Afsluttet 2018

Kontraktperiode / 2013 - 2019

Bruttoareal / ca. 25.000 m2 - 272 boliger

Entreprisesum / ca. kr. 187 mio.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn

Honorar / ca. 10 mio. kr.

Støttet af LBF og BSF

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.