Dronning Ingrids Hjem indvies

Den 1. november 2012 indvies det nye Dronning Ingrids Hjem i Valby.

DOMUS arkitekter har i samarbejde med NIRAS og Lassen Landskab stået for opførelsen af de 136 nye plejeboliger med tilhørende fælles servicefunktioner. Det nye plejeboligbyggeri erstatter det oprindelige plejehjem fra 1971, der under renovering i 2006 delvist nedbrændte.

AAB har med DOMUS arkitekter som totalrådgiver og Københavns Kommune som brugere gennemført byggeriet som er opført i 2 etaper.

Intentionen har været at skabe et enkelt og varieret byggeri såvel inde som ude - på den langstrakte grund i Valby.

Resultatet er gode og velbelyste boliger med altan og hjørnevindue, som giver et godt udsyn og en god sammenhæng mellem ude og inde. Sammen med de rummelige fælles køkken- og opholdsrum organiserer boligerne sig omkring et varieret gangforløb.

Udadtil medvirker de store fællesaltaner og det centralt placerede indgangsparti til at variere den langstrakte enkle facade. Indgangspartiet markerer sig i facaderne med centrale dobbelthøje fællesrum – sal og fysioterapi – samt tagterrasser mod øst og vest.

DOMUS arkitekter har endvidere bistået med indretning og møblering.
Se mere om projektet her:

Dronning Ingrids hjem - 136 nye plejeboliger i Valby

Dronning
Ingrids Hjem er et af flere plejeboligprojekter i DOMUS regi som sammen
med Modelprogram for fremtidens plejeboligbyggeri, gør
plejeboligbyggeri til et af tegnestuens væsentlige fokusområder.

Modelprogram for plejeboliger

Fyrrenæsly - ældreboliger ved fyrreskov og strandeng

Farum midtpunkt plejeboliger - programmering af omdannelse til plejeboliger

Strandlodsvej - energivenligt kæmpeprojekt med bl.a. plejeboliger

Ryholtgård - totalomdannelse til moderne plejeboliger