Islevtoften helhedsplan

Vi udvikler en gennemgribende helhedsplan for Islevtoftens 226 boliger i Rødovre.

Islevtoften er en tidstypisk bebyggelse med mange fine kvaliteter. Disse skal ikke kun bevares men også løftes. Kvaliteterne er efterhånden blevet påvirket af byggeskader og funktionelle begrænsninger. Facader, badeværelser, køkkener, tage og vinduer er blot nogle af de områder der ikke fungerer tilfredsstillende.

Samtidig står vi i dag i en tid hvor store energibesparelser er nødvendige og vi ved at eksisterende byggeri generelt står for en stor andel af forbruget. Dette gælder også Islevtoften, som rummer talrige byggetekniske løsninger der hver især bidrager til et stort varmetab og dermed stort energiforbrug. DOMUS udvikler og præciserer det omfattende indgreb, der skal til for at skabe de besparelser, der vil gøre bebyggelsen energimæssigt konkurrencedygtig.

Helhedsplanens store udfordring ligger altså i på den ene side, at fremtidssikre byggeriet ved en gennemgribende renovering og samtidig respektere den kvalitet og historie som huset repræsenterer i dag.

Byggeriet er støttet af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden

 

 

 

 

 

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Rådgivningsform / Arkitektrådgivning 

Rådgivningstype  / Helhedsplan 2012-13

Boliger / 226

Anlægssum / 230 mio. kr. 

Entrepriseform / Hovedentreprise

Projektstade / Helhedsplan 2013

Adresse / Rødovrevej, Rødovre

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, processtyring

Honorar / ca. 3,5 mio. kr.

Beboet under udførelse