Plejeboliger Dronning Ingrids Hjem i valby

Dronning Ingrids Hjem rummer 136 plejeboliger og fælles servicefaciliteter. Bebyggelsen er designet, så der både opnås gode private boenheder og indbydende og praktiske fællesarealer. Disse kvaliteter er indrammet af et stilrent og moderne byggeri i 4 etager.

Etagerne er bundet sammen af et langsgående gangforløb, der med forskydninger og "lommer" skaber mulighed for ophold og pauserum. Gangforløbet giver adgang til de enkelte boliger og til de store, åbne fællesområder med køkken. Fra fællesområderne er der direkte adgang til en anselig altan på 36 m2. De enkelte boliger nyder godt af flere store vinduer, der kaster lyset dybt ind i boligen. Hver bolig har en mindre privat altan, hvor man uforstyrret kan betragte omgivelserne eller drikke kaffe med sine gæster. En særlig hylde under vinduet giver en fin udstillingsplads til beboerens personlige genstande.

Udover de øvre etagers mange altaner har også stueetagen en tæt relation til udeområderne. Fra såvel boliger som fællesområder er der adgang til private terrasser, der glider over i et fælles grønt anlæg. Her er der en slynget sti, der forbinder de store stenbelagte terrasser, hvor grønne pergolaer giver læ og skygge til længerevarende ophold.

Byggeriet er udført med stor omhu for miljøet. Eksempelvis er der indsat 3-lags glaspartier, solfangere til opvarmning af brugsvand, højisoleret klimaskærm og intelligent styret lavenergibelysning. Desuden har bygningen en højeffektiv varmegenvinding på ventilationen. Tilsammen er bygningens energiforbrug reduceret med 40%.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre 
/ AAB Svend Aukens Plads 9 2300 Kbh S

Arkitekt, totalrådgiver, projektledelse, projektering, byggeledelse og tilsyn / DOMUS arkitekter

Rådgiverhonorar incl. medrådgivere / ca. kr. 18 mio.

Ingeniør / NIRAS A/S

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab a/s

Projektstade / Færdiggjort 2012

Anlægssum
 / Ca. kr. 210 mio.  Bruttoareal
 / 11.600 m²

Boliger / 136 Plejeboliger med fællesfaciliteter

Opgaveform / udføres i totalrådgivning, udbudt i hovedentreprise