Earth Hour

Vi deltager igen i år i Verdensnaturfondens globale klimabegivenhed Earth Hour. Vi slukker lyset d. 23. marts 2012 og er dermed med til at skabe opmærskomhed om de eskalerende klimaproblemer.

DOMUS har en aktiv politik for at mindske belastningen på miljøet:

Vi støtter FNs initiativ Global Compact for øget samfundsmæsssigt ansvar blandt virksomheder. Tegnestuen støtter op om de ti principper, og har særlig fokus på punkterne der vedrører miljø. Vi laver bæredygtige projekter, og forsøger derigennem at skabe opmærksomhed om tidens store miljømæssige udfordringer.

DOMUS skaber miljøvenligt byggeri. Vi var med til at udvikle Miljørigtig Projektering og har fulgt udviklingen lige siden. Vores bæredygtige helhedstænkning supplerer vi med Danske Arks principper for Bæredygtig Projektering.

Vi tager miljøet og klimaet alvorligt. Derfor forsøger vi at minimere tegnestuens interne ressourceforbrug. Vi overvåger vores forbrug af blandt andet energi, vand og papir ved hjælp af Danske Arks egencertificering ”De Grønne Tegnestuer”.