DOMUS ombygger Farum Midtpunkt

Tegnestuen har vundet udbuddet om ombygning af 99 boliger i Farum midtpunkt.

Opgaven drejer sig om boligsammenlægninger og -opdelinger. Samlet ombygges 99 eksisterende boliger svarende til 7980 m² brutto etageareal (ekskl. fællesarealer) til 106 nye boliger, svarende til 8120 m² bruttoetageareal (ekskl. fællesarealer).

Det er vurderingen, at boligsammenlægninger i Farum Midtpunkt vil være et vigtigt og væsentligt instrument for at tilbyde boliger, der er tilpasset efterspørgslen og sikre en stabil udlejningssituation.

Projektering pågår og omdannelsen forventes færdiggjort i 2014.