RÅDHUSGRUNDEN ØLSTYKKE

DOMUS arkitekter vandt sammen med Ølstykke Almennyttige Boligselskab og DAB udbuddet om udnyttelse af Ølstykke Rådhusgrund.
Projektet omfatter nedrivning af Ølstykke Rådhus og nybyggeri af 86 almene boliger med fælleslokale, samt etablering af fælles haveanlæg og parkeringskælder.

Bebyggelsen består af 8 individuelle bygninger, som er udlagt i en åben struktur i et grønt landskabsrum der fletter bebyggelsen sammen. Samspil med og integration i landskabet er omdrejningspunktet for bebyggelsen, hvor parkeringskælderen ligger skjult integreret i det skrånende, grønne landskab, hvor der også er indarbejdet lokal nedsivning af regnvand.
Bebyggelsen er en lavenergibebyggelse, der overholder kravene til bygningsklasse 2020, og indeholder boligtyper for et bredt felt af boligsøgende: singler, familier med eller uden børn og seniorer der ønsker individuelle boliger, eller boliger der indgår i et seniorbofællesskab.

DOMUS har været totalrådgiver, arkitekt, projekteringsleder og byggeleder i projekterings- og udførelsesfasen, og har varetaget tids- og økonomistyring gennem byggesagen, som udover byggeriet også indeholder omfattende anlægsarbejder samt udarbejdelse af ny lokalplan for bebyggelsen.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / Ølstykke almennyttige Boligselskab  / v. DAB

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Oluf Jørgensen a/s - rådgivende  ingeniørfirma

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund

Projektstade / Under opførelse

Bruttoareal / ca. 8.000 m2 - 88 boliger

Anlægssum / ca. 130 mio. kr.