DOMUS VINDER UDBUDDET AF 8000m2 BOLIGER PÅ RÅDHUSGRUNDEN I ØLSTYKKE

DOMUS har i samarbejde med Kragh & Berglund og Oluf Jørgensen vundet udbuddet af Rådhusgrunden i Ølstykke. Skitseforslaget er udarbejdet for Ølstykke almennyttige Boligselskab /v. DAB. Bebyggelsen bliver en lavenergibebyggelse, der overholder kravene til bygningsklasse 2020. Der indtænkes genanvendelse og lokal nedsivning af regnvand. Der tilbydes en grøn bebyggelse der indeholder boligtyper til et bredt felt af boligsøgende: familier m. el. u. børn, individuelle boliger til seniorer, eller boliger der indgår i et seniorbofællesskab.

Læs mere om projektet her: