GLOBAL COMPACT REPORT 2014

Vores Global Compact Report for 2014 er netop udgivet.

DOMUS arkitekter støtter FNs initiativ Global Compact for øget samfundsmæsssigt ansvar blandt virksomheder.

Tegnestuen støtter op om de ti principper, og har særlig fokus på punkterne der vedrører arbejdstagerrettigheder og miljø. Vi laver bæredygtige projekter, og forsøger derigennem at skabe opmærksomhed om tidens store miljømæssige udfordringer.

Udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier er ligeledes på tegnestuens dagsorden.

Læs rapporten her