MARGRETHEVÆNGET

Margrethevænget DAB / Lolland Almennyttige Boligselskab er en eksisterende bebyggelse med 111 boliger som er nødlidende, hvorfor man har valgt en total løsning hvor bebyggelsen forvandles til en ny rækkehusbebyggelse med 37 nye boliger og tilhørende udarealer. De nye rækkehuse opføres på fundamenterne af den eksisterende bebyggelse.

Boligerne er på henholdsvis 50 m2, 65 m2 og 85 m2. Kravene til boligernes størrelse kombineret med kravet til eksisterende fundamenter har formgivet den nye bebyggelse som en repeterende kamstruktur af gårdhave / rækkehuse, placeret som 4 blokke på grunden. Den nye rækkehusbebyggelse er i én etage.
Hvert rækkehus har adgang fra øst / nord og gårdhave mod vest / syd. Rækkehusene er gennemlyste med egen for - og gårdhave og med 2 eller 3 værelser. Til hver boligblok er der legeplads og parkering. Der etableres skure til opbevaring ved indgang til hver bolig.

Boligerne opføres som lavenergiklasse 2020. Der udføres solceller på sydvendte tagflader og grønne sedumtage mod nord, som reducerer mængden af regnvand der ledes til kloak. Boligerne opføres med fokus på godt indeklima og tilgængelighed for kørestolsbrugere. Der anvendes robuste materialer som kræver et minimum af vedligeholdelse. Boligerne DGNB-certificeres.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / DAB / Lolland Almennyttige Boligselskab

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Wissenberg

Bruttoareal / 2.700 m²

Projektstade / Afsluttet 2018

Anlægssum / 37 mio.

Arkitektydelser / Dispositionsforslag, bygherrerådgivning