FØLAGER Pleje-og ældreboliger for blinde, svagsynede og døvblinde

Domus er i samarbejde med HHM,
MOE og Kragh & Berglund blevet prækvalificeret til Følager, pleje- og
ældreboliger for blinde, svagsynede og døvblinde i totalentreprisekonkurrence
for AKB / KAB og Københavns Kommune.