DOMUS renoverer i Farum Midtpunkt

DOMUS er - i samarbejde med DOMINIA - i gang med at renovere 3.5 km indre gangstrøg i Farum Midtpunkt.
Med fokus på god akustik, større tryghed og rengøringsvenlighed istandsættes vægge og lofter og der etableres ny belægning og ny belysning i alle indre gangstrøg.