Prækvalifikationer

DOMUS arkitekter er senest blevet prækvalificeret til:

For Slots- og Ejendomsstyrelsen
Tilbud på rammeaftale vedr. ikke fredede bygninger - København/Storkøbenhavn.
I samarbejde med COWI

For boligselskabet GEWOFAG München
Deltagelse i konkurrence vedrørende nyopførelse af 450 boliger i München.
I samarbejde med Kragh & Berglund landskabsarkitekter.

For Boligselskabet AAB
Projektering og opførelse af 83 almene familieboliger i Ørestad Syd.
I samarbejde med Brødrene Andersen, Rambøll Danmark og Lassen Landskab.

For Boligselskabet AKB
Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé.
I samarbejde med Brødrene Andersen, Grontmij og Kragh & Berglund Landskabsarkitekter.

For Herlev almennyttige Boligselskab v/DAB
Glødelampen, almene familieboliger.
I samarbejde med Brødrene Andersen, Grontmij og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekt.

For Gentofte Kommune
Plejeboliger på Kasernegrunden i Jægersborg.
I samarbejde med NCC, Force 4 Architects, Grontmij og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekt.