Grundstensnedlæggelse på passivhusene på Søtoften

Tirsdag d. 21. juni var der grundstensnedlæggelse på de nye passivhuse på Søtoften i Måløv. DOMUS har for DAB tegnet de 36 boliger, der opføres som certificerede passivhuse med indeklimamærkning og fokus på godt dagslys.

Grundstensnedlæggelse blev foretaget af borgmester Ove E. Dalsgaard som også holdt hovedtalen, sammen med formand for Ballerup
almennyttige Boligselskab Werner Jensen, som her ses sammen med repræsentanter
for DAB, rådgivere og udførende.

Byggeriet peger ind mod de fremtidige krav om bæredygtighed, uden at gå på kompromis med de nordiske arkitekturtraditioner og ønsker om anvendelse af gode klassiske materialer. Der anvendes den nyeste generation af vinduesprodukter, kombineret med facader udført i kulbrændte mursten. Indvendig vil boligerne blive forsynet med meget dagslys og fremstå lyse og venlige.

Kommunen havde i udbuddet stillet høje krav til det kommende byggeri. Byggeriet opføres således som certificerede Passivhuse, og boligerne bliver tildelt Indeklimamærket. Bebyggelsen har en ekstrem høj varmeisolering af klimaskærmen, og udnytter solens indstråling. Supplerende opvarmning og varmt brugsvand forsynes af varmepumper og solfangere.

Se mere om projektet her