Boliger på Flintholm Allé

DOMUS har vundet konkurrencen om opførelse af boliger på Flintholm Allé.

I samarbejde med Brødrene Andersen, Kragh & Berglund og Grontmij har vi for AKB tegnet det vindende forslag til 50 ungdoms- og familieboliger Flintholm Allé på Frederiksberg. Fokus i projektet har været at skabe funktionelle, fleksible og velbelyste boliger.

Fra dommerbetænkningen:

"Bedømmelsesudvalget finder, at dette forslag, sammenlignet med de øvrige forslag, imødekommer hovedparten af de i byggeprogrammet opstillede krav og ønsker. Især disponeringen af ungdomsboligerne er bedømmelsesudvalget enig om er af meget høj kvalitet og brugsværdi."

"Boligerne er disponeret med en høj grad af fleksibilitet og det er muligt at opstille rumskabende elementer uden at det går ud over lysindfald og indretningsmuligheder. Indretningsmulighederne for ungdomsboligerne finder bedømmelsesudvalget optimale."

"Teamet har en stor evne til at formgive boliger og til at udnytte industrielle præfabrikerede elementer på begavet vis."

Boligerne opføres i lavnergiklasse 2015.