Renovering af det bevaringsværdige Islevvænge

DOMUS udvikler i samarbejde med DOMINIA a/s en helhedsplan for Arne Jacobsens Islevvænge, der prioriterer den høje bevaringsværdighed som byggeriet har.

Bebyggelsen består af to typer huse, "de gule huse" og "de røde huse", hvoraf der findes henholdsvis 137 og 54. I bebyggelsen genfinder man mange af Arne Jacobens foretrukne arkitektoniske virkemidler. Tegl, hvide vinduer og døre, skarpt skårne husformer, forskydninger og markante murede skorstene er alle karaktergivende elementer i den store bebyggelse.

Begge typer huse er utidssvarende hvad angår indretning, energiforbrug og adgang til dagslys og samtidig har tidligere renoveringer ført husene væk fra deres oprindelige udtryk. Især tidens karakteristiske "knaphed" er gået tabt. Helheldsplanens mål er at imødegå disse problemer og i et samlet greb både tilbageføre til det oprindelige og samtidig opdatere og lave tilføjelser i tråd med den modernistiske stil.

Byggeriet er støttet af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / DOMINIA a/s

Projektstade / Helhedsplan 2013

Bruttoareal / 14.860 m2 - 191 boliger

Anlægssum / 75 mio. kr.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Kontraktperiode / 2018-2024

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, processtyring

Honorar / ca. 2 mio. kr.

Bevaringsværdigt byggeri

Beboet under udførelse

Støttet af LBF og BSF