FVP

Frida Vang Petersen

Frida er en dygtig arkitekt med stor indsigt i research, konceptudvikling og projektudvikling. Hos DOMUS har Frida været en del af flere konkurrenceteams og i den sammenhæng fået indsigt og erfaring for procesfremdrift og samarbejde med ingeniører, andre tegnestuer og landskabsarkitekter.

Frida arbejder metodisk og systematisk med stor indlevelse i alle projekter. Hun formår hurtigt at aflæse det enkelte projekts udfordringer og potentialer og forme en løsning af høj arkitektonisk kvalitet.

Frida er som en af de første i Danmark uddannet som DGNB-konsulent for byområder og står for at kvalitetssikre tegnestuens projekters bæredygtighed.

Envidere har Frida været med til at designe, videreudvikle og målrette tegnestuens prækvalifikationer og hjemmeside og formår at skrive om arkitektur i et klart og indlevende sprog.

Udvalgte projekter:

Brøndby Strand Parkerne - Danmarks største renoveringsprojekt 

Slagelse Sportcollege 

Modelprogram tæt-lav og helhedsplan for Græse Bakkeby

Grønne Etablissementer - bæredygtig strategi til det Danske Forsvar

 

 

 

Telefon / 6178 4050

Email / fvp@domus.dk

Stilling / Projektleder, Arkitekt & DGNB konsulent

Hos DOMUS siden / 2013

Nøglekompetencer / Konkurrencer og projektudvikling

Uddannelse / DGNB-konsulent for byområder 2014 / Kunstakademiets Arkietktskole 2012 / University of Washington 2008