Dovile Todorov

Dovile Todorov

Dovile er uddannet arkitekt og ingeniør i arkitektur og design fra AAU

Dovile er tegnestuens IKT ansvarlige og projekterer i Revit

Med sin erfaring i opgaver inden for renovering, nybyggeri og konkurrencer bidrager Dovile også til tegnestuens konceptuelle og grafiske profil.

Telefon / +45 2075 7721

Email / dop@domus.dk

Stilling / Arkitekt / Cand. Polyt. Civilingeniør Arkitektur og design

Hos DOMUS siden / 2015

Nøglekompetencer / IKT og design

Uddannelse / AAU