Bæredygtighed

Bæredygtighed ud fra 3 parametre

DOMUS arkitekter går efter at indarbejde så meget bæredygtighed i alle vores projekter som muligt ud fra 3 parametre: Miljømæssig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed. Eksempelvis undersøge mulighederne for:

  • at gøre bebyggelserne mere attraktive og skabe mulighed for bedre social kontakt mellem beboerne
  • at optimere og aktivere udearealer til alle aldersgrupper
  • at optimere udsigts- og dagslysforholdene i boligerne

 

 

  • at anvende lokal afledning af regnvand i terræn som et landskabeligt element i udearealerne samt anvende regnvandet til havevanding og vaskeri
  • at indarbejde ventilationsanlæg med genvinding
  • at efterisolere og energioptimere bygningernes facader, tage, vinduer o. lign
  • at etablere et godt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen i form af materialer uden farlige stoffer, overdækning af arbejdsområder o. lign