DOMUS nyfortolker byboligen

DOMUS har med projektet "Boliger på toppen" vundet Københavns Kommunes udbud af grundkapital til opførelse af 21 almene familieboliger på Kollektivhusets øverste etager.

Kollektivhusets 10. og 11. sal har gennem en længere periode stået tomme pga. af manglende lejere. I samarbejde med Boligkontoret Danmark har DOMUS arkitekter tegnet en totalomdannelse af husets øverste etager, som transformeres til moderne, bæredygtige kollektivboliger. Projektet er opstået med rod i en bæredygtig helhedstanke, der tilgodeser både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter:

  • Økonomien begrænses ved at bygge nye boliger i et eksisterende hus, i lokaler der ikke kan udlejes
  • Den særlige boligform er med til at styrke de eksisterende sociale forhold
  • I forbindelse med omdannelsen opdateres etagernes klimaskærm og energiforbruget reduceres

De nye boliger i to etager deler tre og tre et stort dobbelthøjt fællesrum
med en dobbelt vestvendt glasfacade, der giver en spektakulær udsigt til byen og himlen. Denne nytolkning af byboligen er samtidig forankret i
husets oprindelige kollektivtanke. Fællesrummet indbyder nemlig til forskellige fællesaktiviteter beboerne imellem. Boligernes to etager giver samtidig mulighed for at beboerne kan "trække sig tilbage" og nyde total privathed på den øvre etage. 

Alt i alt skaber vi et moderne kollektiv, der tilbyder en høj grad af privathed og rig mulighed for fællesaktiviteter.

Se mere om Kollektivhuset her: Omdannelse af Kollektivhuset