CARLSRO I RØDOVRE

Rødovre Almennyttige Boligselskab v/DAB planlægger renovering af afdeilngen Carlsro. Projektet omfatter en indledende fremtidsanalyse af afdelingen der oprindeligt er opført i 1950'erne og består af 597 rækkehuse samt et langhus med ca. 300 boliger. Projektet er på et meget tidligt staide og forudsætter fremtidig inddragelse af afdelingens beboere, dialog med Rødovre Kommune og støtte fra Landsbyggefonden. 

Wissenberg Rådgivende ingeniører varetager totalrådgivningen med Domus Arkitekter som underrådgiver.