Indflytning i gennemrenoverede Kagshuse

Første etape af en større ombygning af Kagshusene i Husum er netop afsluttet, og beboerne er rykket ind. DOMUS arkitekter har projekteret den omfattende omdannelse, som både har indeholdt en opgradering af boligerne, en helt ny boligetage og komplet revitalisering af udearealerne. Alle nye tagboliger er allerede udlejet.
Kagshusene består af ni treetagers boligblokke i gult tegl, og helhedsplanen indeholder blandt andet tilføjelse af karnaptårne på nogle af blokkene. Tårnene giver mulighed for nye boliger med moderne, åbne planløsninger. Udearealerne indrettes med nye bed og mindre haverum til ophold og nicher til cykelparkering.
Byggestart på anden etape forventes i juni 2011 og forventes at stå færdig sommeren 2013.