Strandlodsvej / Nybyggeri

DOMUS har været arkitekt og totalrådgiver på opførelsen af Strandlodshus, med 93 almene familieboliger, fælleshus for beboerne, 24 plejeboliger, daginstitution og dagligvarebutikker.

Byggeriet et tænkt som en sammenhængende karré med parkeringskælder, erhverv og butikker i stueetagen og boliger på etagerne, og står som en række murede tårne med forskellige højder, der tegner sig markant i området.

I tårnene ligger boliger som alle har opholdsrum med altan mod syd eller vest og fælles tagterrasser. I stueetagen, som åbner sig mod omgivelserne, er der etableret ca. 5000 m2 detailhandel, fordelt på større dagligvarebutikker og et antal mindre butikker. Ovenpå parkeringskælder og butikker er anlagt et fælles gård rum med grønne arealer og private haver, der hver især relaterer sig til boligerne, plejeboligerne og daginstitutionen.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / K/S Strandlodsvej 59 v/ Sophienberg Ejendomsudvikling A/S &  Samvirkende Boligselskaber v/KAB 

Arkitekt, projektering og tilsyn / DOMUS arkitekter

Totalentreprenør / Myhlenberg

Ingeniør / Rambøll Danmark

Landskabsarkitekt / LiW Planning

Brugersamarbejde / Hausenberg

Projektstade / Taget i brug sommeren 2014

Bruttoareal / 21.000 m2 - 93 boliger og 26 plejeboliger

Anlægssum / ca. 190 mio. kr.

Honorar / kr. 6.6 mio.