Sorgenfrivang II

Tildeling af guldmedalje som Danmarks første DGNB-certificerede renovering.

DOMUS gennemfører Danmarks største renovering af de tre karakteristiske højhuse i Sorgenfri. Energi, indeklima, dagslys og bevaringsværdighed er nøgleord i denne omfattende renoveringssag.

Højhusene Sorgenfrivang II er opført i slutningen af 50’erne og repræsenterer et væsentligt “landmark” i området. De tre huse forskyder sig let på den smalle grund langs S-banen og har en af Nordsjællands mest spektakulære udsigter over Lyngby og Bagsværd sø og det grønne Virum.

Det bevaringsværdige byggeri er opført som betonkonstruktion og er karakteriseret ved de tydelige betonprofiler der indrammer øst- og vestfacaden. Mellem rammerne skyder de  markante altaner sig frem og skaber det genkendelige facademotiv. Dette "rammeværk" er rygraden i husenes stærke facademotiv, men samtidig kilde til et stort varmetab. Tegnestuens hovedgreb genskaber det karakteristiske motiv, men i en udgave hvor alle kuldebroer er eliminerede.

Helhedsplanen omfatter således en gennemgribende facaderenovering med nye altaner, energivinduer, glasinddækning af opgange (energibesparelser og sikring mod frostskader) og nye elevatorer, nye energibesparende installationer, nye køkkener og badeværelser og sidst men ikke mindst et CO2-neutralt vaskeri. Alle tiltag er tænkt som en del af en bæredygtig helhedstanke, hvor energioptimering, brugsværdi og fælleskab er i fokus.

Læs mere om projektets DGNB certificering her

Sorgenfrivang blev i 2017 blandt 3 projekter nomineret til RENOVER Jubilæumsprisen - se mere her

Den omfattende renoveringssag understreger det enorme potentiale der er i et skærpet fokus på bæredygtige renoveringer i byggebranchen, bliv klogere på dette i denne spændende artikel fra Landsbyggefonden om bæredygtig renovering med fokus på Sorgenfrivang II.

Publiceret i:

Building supply

Landsbyggefond

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / DAB

Projektets adresse / Grønnevej 257, 2830 Virum

Arkitekt og projektledelse, projektering / DOMUS arkitekter

Ingeniør / DOMINIA

Projektstade / Etape 1 og 2 Afsluttet 2018. Etape 3 Afsluttet 2019.

Kontraktperiode / 2011 - 2020

Etageareal / 45.000 m2 - 428 boliger

Anlægssum / Ca. kr. 550 mio. ex.moms

Entrepriseform / Hovedentreprise

Honorar / kr. 8,5 mio.ex.moms

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, projektering, renovering i beboede lejligheder, byggeledelse og fagtilsyn

Støttet af LBF og BSF