• Miljømæssig bæredygtighed i renovering af bygningsmassen

FRA ENERGIRENOVERING TIL HELHEDSTÆNKNING OM MILJØ

Sorgenfrivang II er i fokus i den artiklen Renovering med blik for klodens bæreevne fra Landsbyggefonden om bæredygtig renovering som et eksempel på, at miljømæssigt bæredygtige renoveringer ikke generelt behøver at være dyrere end traditionelle renoveringer.

Læs hele artiklen her.

Byggesektoren står for mere end 30% af ressourceforbruget og den samlede klimabelastning, og erkendelsen af dette skærper fokus markent på bæredygtighed i byggeriet - også ifm. renoveringer. 

Artiklen fortæller "Forventningen synes at blive mere end indfriet. DAB har netop fået foretaget en opgørelse af forbruget i det første højhus, hvor renoveringen blev afsluttet for små to år siden. Forbruget blev sammenlignet med forbruget i samtlige tre højhuse før renoveringen divideret med tre. Besparelse: Næsten 50 procent." 

DOMUS har gennemført Danmarks største renovering af de tre karakteristiske højhuse i Sorgenfri. Energi, indeklima, dagslys og bevaringsværdighed er nøgleord i denne omfattende renoveringssag. 

Helhedsplanen for Sorgenfrivang II omfatter en gennemgribende facaderenovering med nye altaner, energivinduer, glasinddækning af opgange (energibesparelser og sikring mod frostskader) og nye elevatorer, nye energibesparende installationer, nye køkkener og badeværelser og sidst men ikke mindst et CO2-neutralt vaskeri. Alle tiltag er tænkt som en del af en bæredygtig helhedstanke, hvor energioptimering, brugsværdi og fælleskab er i fokus.

Læs mere om projektet her.